Konstnärsdriven workshop om näringslivsutveckling på Inredia den 28 februari

Utvecklingsworkshop på Inredia den 28 februari 2013. Foto: Magdalena SvedlundUtvecklingsworkshop på Inredia den 28 februari 2013. Foto: Magdalena Svedlund

Den 28 februari slöt ett drygt 50-tal personer upp från näringsliv, akademi och kommun på Inredia. Syftet med kvällen var att samla en aktiv grupp av näringslivsaktörer och samhällsutvecklare som arbetar med designprocesser och företagsutveckling.

Kvällen bestod av olika delar, fördelat på inspiration, workshop och framtidsdialog. Initiativet kommer från Inrediaprojektet, som drivs av IDC i samarbete med Tibro kommun. Personer från TILLT i Göteborg hade rollen som moderatorer under kvällen. TILLT tillhandahåller konstnärsdriven personal- och organisationsutveckling för företag och organisationer i Skandinavien och övriga Europa.

Personalchef på Paroc presenterade lyckat utvecklingsarbete

Inledningsvis delade Lars Lindström, HR-chef på Paroc, med sig av de metoder och resultat som ligger bakom framgångarna med Parocs kreativitetsdrivna utvecklingsarbete, som bland annat lett fram till skapandet av den obrännbara julbocken i Skövde.

Han guidade åhörarna genom följande frågeställningar:

  • Hur mycket tjänar man på att kliva ur fyrkanten?
  • Hur ser manualen för en sådan omställning ut?
  • Vad kostar det att genomföra resan fullt ut?
  • Var ligger affären i att byta perspektiv?

- Den obrännbara julbocken har skapat samarbete mellan olika avdelningar på företaget, uppmuntrat kreativiteten, genererat massor av PR och gjort oss stolta över att arbeta på Paroc, konstaterar föredragshållaren.

Konstnärsdriven innovationsworkshop om näringslivsutveckling

Därefter var det dags för innovationsworkshops under ledning av TILLT och konstnären Barbara Ekström. Deltagarna fick ett intensivt smakprov på vad det innebär att arbeta med konstnärsdriven näringslivsutveckling.

Temat för kvällen var att med hjälp av olika kreativa övningar skapa historier och storytelling kring skjortor, vilket knöt an till Inrediahusets arv som gammal skjortfabrik. Deltagarna delades in i grupper med blandning mellan olika branscher, akademi, kommun och kreatörer. I grupperna skapades olika scenarier kring givna teman. Resultaten presenterades därefter i stor grupp. Många nya idéer skapades och kreativiteten flödade.

Framtidsdialog om Inredia som innovationslabb

Avslutningsvis anförde Bertil Lindström vd Brittgården Fastigheter och delägare Citymöbler en framtidsdialog, på temat: ”Hur kan Inredia bli ett bubblande innovationslaboratorium för näringslivet i Tibro”.

Han redogjorde för sin vision om kraften i gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer för bred samhällspåverkan. Han lyfte särskilt fram den kommande generationen som särskilt fokusområde.

Innovationslabb om framtidens skolmiljöer i april

Inger Rydén, projektledare för Inrediaprojektet bjöd därefter in deltagarna till ett exklusivt innovationslaboratorium 23-24 april, med begränsat antal platser. Temat kommer att vara ”Framtidens skolmiljöer”.

I innovationslabbet arbetar man i en tvärsektoriell arbetsgrupp på 10-20 personer under 24 intensiva timmar, och ska lösa en på förhand fastställd utmaning eller problemställning. Labbet designas och leds av en konstnär och processtöds och dokumenteras av TILLT.

Den bärande idén bakom ett innovationslabb är att en bra idé bygger på att rätt konstellation av människor möts i en konstruktiv miljö och utan förutfattade meningar. När olika kompetenser sammanfogas under kreativa former uppstår nytänkande.

Flera personer tecknade sig på plats. Mer information samt inbjudan till arrangemanget kommer.

Mötet avslutades i en positiv framtidsanda.

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2013-03-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Inger Johansson Projektledare för Inredia på IDC Skicka e-post till Inger Tel: 0500-50 25 20

Magnus Thomson Marknadsutvecklare Skicka e-post till Magnus Tel: 0504-18709

Tjänster och information