Högskolestudenter jobbade fram förslag på hur olika platser och verksamheter i Tibro kan utvecklas

Problemlösningstävlingen Drivhuset 24 på Inredia i Tibro. Foto: Christina von BrömssenProblemlösningstävlingen Drivhuset 24 på Inredia i Tibro. Foto: Christina von Brömssen

Den 26-27 februari fylldes Inrediahuset med en grupp hårt arbetande, kreativa studenter från Högskolan i Skövde. De hade 24 timmar på sig att ta fram konkreta förslag på hur olika platser och verksamheter i Tibro skulle kunna utvecklas.

Studenterna deltog i en årligen återkommande problemlösningstävling, Drivhuset 24, som arrangeras av Drivhuset Skaraborg i samverkan med Västsvenska Handelskammaren. Drivhuset är en organisation som hjälper studenter att utveckla sitt entreprenörskap, förverkliga idéer och starta företag.

- Jag tycker att det var jättebra att vi genomförde årets tävling i en annan lokal än på högskolan och det tror jag även uppskattades av studenterna. De fick en riktig utmaning och gav allt för att prestera så bra som möjligt, konstaterar Jonas Hedin, som är projektledare på Drivhuset. 

Tibrofokus i årets uppdrag

Årets upplaga av Drivhuset 24 ägde inte bara rum i Tibro, en majoritet av uppdragen som studenterna fick i uppdrag att lösa var också inriktade på utveckling av Tibro. En av de sju tävlingsgrupperna tog fram ett förslag på hur Länsförsäkringar skulle kunna nå en yngre målgrupp, övriga grupper arbetade med uppdrag som Tibro kommun initierat, på egen hand eller i samverkan med utvecklingsbolaget IDC, föreningen Tibro längs åna och Hjo kommun: 

  • Hur kan utomhusmiljön vid Inredia utformas på ett innovativt sätt?
  • Hur kan man utveckla lärmiljöerna i Tibros förskolor och skolor?
  • Hur lockar man fler unga till Balteryds hembygdsgård?
  • Hur kan Inredia utvecklas till en inredningsakademi?
  • Hur kan samverkan mellan Tibro och Hjo gestaltas fysiskt och hur kan ett gemensamt marknadsföringsmaterial skapas? 
  • Hur kan ett nytt synsätt och arbetssätt etableras, som bidrar till att Tibro kommuns nollvision kring ungdomsarbetslöshet uppnås?

Upplevelsetunnel, gummitoalett - och TiHjobro-stolen!

Efter att ha arbetat oavbrutet från kl. 16.00 på tisdagen fick samtliga grupper presentera sina förslag under tio minuter i Inredias trappa mellan kl. 13.30 och 15.00 på onsdagen. Under den tiden levererade studenterna en rad konstruktiva förslag - och en hel del "nytänkt".

Till de mer "utstickande" förslagen hörde en upplevelsetunnel med genomskinligt tak och en toalett gjord av gummi, som presenterades av gruppen som skulle komma med idéer om hur Tidanparken och området vid Inredia skulle kunna smyckas på ett innovativt och "workshopaktigt" sätt.

Ett annat uppseendeväckande förslag var att etablera ett nytt begrepp, TiHjobro, och att göra en gigantisk möbelinstallation, världens största stol, för att manifestera samverkan mellan Tibro och Hjo. Gruppen som hade utvecklat detta koncept vann hela tävlingen!

Unga människor - en resurs i utvecklingsarbetet...

Andra förslag som presenterades var:

  • Låt elever delta i processen att skapa kreativa lärmiljöer i skolan, koppla ihop lärande i praktiska moment samt låt elever lära varandra och byta miljö i större omfattning för att skapa mer glädje och trivsel i skolan.
  • Skapa en eventgrupp med ungdomar som ger förslag på ungdomsevenemang vid Balteryd och ta fram paket med grupp- och teambuildningaktiviteter kopplade till hembygdsgården.
  • Skapa temadagar på Inredia, där studenter med en viss kompetens matchas ihop med företag som behöver den kompetensen.
  • Skapa ett nytt centrum för unga arbetslösa, med aktiviteter som förbättrar  möjligheterna till jobb och motiverar och inspirerar ungdomar att vidareutveckla sig.

- Det är oerhört stimulerande att se unga människor jobba kreativt. Jag tycker att grupperna gjorde bra ifrån sig överlag. Det var många spännande idéer som presenterades och vi fick en hel del nya infallsvinklar. Nu får vi utvärdera vilka idéer som kan utvecklas vidare och realiseras, framhåller en av uppdragsgivarna, kultur- och fritidschefen Pelle Ekholm. 

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2013-03-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 0504-18252

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 0504-18428

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser