Regeringen säger nej till vindkraftsetablering

Förnyelsebar energiVindkraftsverk

Regeringen säger nej till vindkraftsetablering på Lunnekullen, söder om Fagersanna tätort. Som skäl för regeringens beslut anges närheten till försvarets anläggningar i Karlsborg

Lunnekullen Vindkraft AB har sökt tillstånd att etablera 65 st vindkraftverk på Lunnekullen, hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. 

Både Karlsborgs och Tibros kommun har ställt sig positiva till vindkraftsetableringen, under förutsättning att möjligheterna för försvarsmakten i Karlsborg att bedriva sin verksamhet inte minskar.

Till miljöprövningsdelegationen har också kommit yttranden från samrådsgruppen "Ett vindkraftsfritt Fagersanna", ett flertal enskilda fastighetsägare och fiskevattensägare. Samtliga har avstyrkt tillstånd för en vindkraftsetablering.

Efter begäran av Tibro kommun har även regeringen prövat frågan om etablering.

Regeringen säger nu att verken inte tillåts, i ett dokument undertecknat av miljöminister Lena Ek.
Försvarsmakten har framhållit att sökt vindkraftsetablering försvårar och i vissa fall omöjliggör stora delar av försvarets verksamhet i Karlsborg.

Det är oklart om beslutet kommer att överklagas.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-02-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Tjänster och information