Förskolan i Hörnebo byggs ut

Förskolan Ängen, Hörnebo

Ängens förskola i Hörnebo byggs ut med en avdelning under våren, om bygglovet antas. Det är brist på förskoleplatser i Tibro och Barn- och Utbildningsnämnden har bedömt att det är lämpligt att bygga ut ytterligare en avdelning i Hörnebo.

Det är också med anledning av anmärkningar från arbetsmiljöverket och MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) gällande befintliga mottagningsytor till kök och omklädningsytor för personalen, som tillbyggnaden sker i Hörnebo.

Förskoleverksamheten beräknas kunna fortgå som vanligt de första månaderna under våren. Sedan beror det bland annat på tillgång till reservplatser för förskoleverksamheten, när byggnationen kan vara klar. Förhoppningsvis vid nästa årsskifte.

Tillbyggnaden sker mot parkeringen och mot skogen. Ytan som byggs till är ca 300 km2 och sker platsbyggt (ej färdiga moduler) av EG Nilssons Byggnads AB.

Det kommer att bli en stor gemensam atteljé med stora glaspartier på förskolan och personalen får ändamålsenliga utrymmen. Det finns en länk till höger (Planlösning.pdf) där du kan se planlösningen av förskolan när byggnationen är klar.

Det är Staffan Morud på CH-arkitekter i Skövde som är arkitekten bakom tillbyggnaden och de har även gjort perspektivbilden ovan.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-02-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Joakim Halaby Fastighetschef Skicka e-post till Joakim Tel: 0504-18444